YLEISTÄ

Suomen Mediataideverkosto ry on mediataidealan yhteistyöorganisaatio, jonka tarkoituksena on lisätä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistys edistää mediataiteen kulttuurista ja yhteiskunnallista asemaa Suomessa, sekä luo ja ylläpitää suomalaisen mediataiteen kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja. Suomen Mediataideverkosto ry perustettiin joulukuussa 2009. Yhdistys rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 24.09.2010 nimellä Suomen Mediataideverkosto ry, Nätverket för Mediakonst i Finland rf. tunnus: 204.080.

Verkoston seitsemän perustajajäsentä ovat AV-arkki ry, MUU ry, m-cult, Pixelache, CARTES, FixC sekä Alternative Party ry. Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin hakemusten perusteella vuonna 2010 kaksi yhdistystä: Suomen biotaiteen seura ry ja Poikki- taiteellinen yhdistys Poike ry. Vuonna 2011 Suomen Mediataideverkosto ry hyväksyi uusiksi jäseniksi M.A.R.I.N. – Media Art Research Interdisciplinary Networkin ja Äänen Lumo ry:n. Vuonna 2014 jäseneksi on hyväksytty Live Herring, Magneetti ry ja Valmed ry. Vuonna 2020 jäseneksi hyväksyttiin Suomen valotaiteenseura FLASH ry. 

Jäsenyhteisöt vuonna 2020

AV-arkki (Perustajajäsen)
Alternative Party ry (Perustajajäsen)Käsityökoulu Robotti ry (Liittynyt jäseneksi 2015) Live Herring (Liittynyt jäseneksi 2014)
Magneetti ry (Liittynyt jäseneksi 2014)m-cult (Perustajajäsen)MUU ry (Perustajajäsen)Pixelache Helsinki (Perustajajäsen)Suomen biotaiteen seura ry (Liittynyt jäseneksi 2010)
Suomen valotaiteenseura FLASH ry (Liittynyt jäseneksi 2020)
Valmed ry (Liittynyt jäseneksi 2014)
Äänen Lumo ry (Liittynyt jäseneksi 2011)