Suomen Kulttuurirahasto tukemaan mediataiteen historiahanketta

Tiedote, julkaisuvapaa 16.2.2021

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 160.000 € avustuksen Suomen Mediataideverkostolle. Verkoston valmistelema Mediataiteen historiahanke MEHI tuo suomalaisen mediataiteen osaksi kansallista muistia kokoamalla ja julkaisemalla alan historia-aineistot. Myönnetty avustus varmistaa kolmivuotisen hankkeen käynnistämisen huhtikuussa 2021.

MEHI kokoaa suomalaisen mediataiteen lähes 100-vuotisen historiatiedon ja varmistaa sen kestävän taltioimisen ja välittymisen tulevaisuuteen.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on:
● luoda mediataiteen viitetietokanta sekä yhtenäistää alan terminologia- ja luettelointikäytäntöjä;
● taltioida pioneerien elämäntyötä ja avainteoksia sekä kehittää mediataiteen konservointiosaamista ja pitkäaikaissäilytystä;
● tuoda tietoa saavutettavaksi verkossa ja järjestää kansainvälisiä seminaareja;
● toimittaa kattava antologiateos suomalaisen mediataiteen ensimmäisestä vuosisadasta.

Suomen Kulttuurirahaston myöntämä apuraha kohdistuu hankekokonaisuuden perustana olevaan tietokanta- ja terminologiatyöhön sekä edelläkävijäteosten ja -tekijöiden historiatiedon kokoamiseen. Muita hankekokonaisuuden kannalta keskeisiä rahoituspäätöksiä odotetaan kevään aikana.

MEHI-hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen Mediataideverkosto ry konsortiossa jäsenorganisaatioidensa kanssa. Laajan yhteistyöverkoston keskeiset kumppanit ovat Kansallisgalleria, Museoliitto ja Poike Productio Oy. MEHI-hankkeen esiselvitystyötä tuki Oskar Öflundin säätiö.

Lisätietoja ja yhteydet:

Minna Tarkka, puheenjohtaja, Suomen Mediataideverkosto ry, p. 050 520 3167, email: m i n n a . t a r k k a @ m – c u l t . o r g
Tuuli Penttinen-Lampisuo, tuottaja, Oy Poike Productio Ab, p. 050 535 8916, email: t u u l i @ p o i k e . f i

This entry was posted in Tiedote and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.